Konsultacja psychologiczna

Gdy nie wiesz czy Twoja aktualna sytuacja wymaga terapii, gdy trudno Ci określić, czy to czego doświadczasz to normalne zmiany życiowe czy już sytuacja kryzysowa, gdy chcesz z kimś porozmawiać przed podjęciem ważnej decyzji, rozważ konsultacje psychologiczną. Zacznijmy od rozmowy telefonicznej. Ustalimy, czy jestem odpowiednim specjalistą do Twoich spraw i czy spotkamy się na konsultacji w gabinecie. Również sprawy związane z wychowaniem i problemami jakich doświadczają dzieci, czy też aktualna sytuacja w jakiej znajduje się rodzina -  mogą być przedmiotem konsultacji z psychologiem.  Czasem doraźne spotkania, w trakcie których można przedyskutować aktualną sytuację, zastanowić się nad koniecznością zmian lub upewnić się, co do słuszności własnych działań, są w zupełności wystarczające. Nie zawsze i nie każdemu potrzebna jest terapia.

Opłata: 150zł  za spotkanie konsultacyjne indywidualne,  180zł za spotkanie konsultacyjne rodzinne.


Terapia rodzinna

Terapia poznawczo-behawioralna, choć oparta na określonych zasadach i prowadzona według uzgodnionego  na początku planu, pozwala na zachowanie elastyczności i dostosowanie do aktualnych potrzeb każdej rodziny. Jeśli nagły kryzys dotknął całą rodzinę lub któregoś z jej członków, jeśli w którymś momencie potrzebujecie szybkiej interwencji, to terapia pozwala nam na to. Jeśli dla osiągnięcia założonych celów musimy wyjść poza gabinet, to też jest to możliwe. Nie ma dwóch takich samych rodzin, a dobre relacje między dziećmi a rodzicami, między parterami, między rodzeństwem i między pokoleniami mogą mieć różne formy. To Wy jesteście ekspertami w sprawach swojej rodziny, ja wspieram Was tylko w procesie zrozumienia własnych myśli, emocji i zachowań, oraz w skutecznym wprowadzaniu zmian. W trakcie terapii będę pomagać Wam rozpoznawać Wasze myśli i testować czy na pewno są one słuszne i pomocne w relacjach rodzinnych. Będziemy rozpoznawać stany emocjonalne powiązane z pojawiającymi się myślami, i zachowania jakie następują w ich konsekwencji. Będziemy rozważać i wypróbowywać inne możliwe opcje zachowania się, odczuwania i wyrażania emocji, sprawdzać jak nowe doświadczenia wpływają na "stare" przekonania. Będziecie obserwować jak zmiana jednego z tych elementów wpływa na dalsze zmiany w Waszym całym systemie rodzinnym.

Opłata: 200 zł za każdą sesję terapii rodzinnej.


Terapia indywidualna

Jest bardzo wiele powodów, dla których warto rozważyć terapię indywidualną. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) została potwierdzona w leczeniu m.n .zaburzeń nastroju (np. depresji), zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, osobowości borderline (terapia DBT), zaburzeń zachowania, samouszkodzeń i wielu innych. Rekomendowane jest także zastosowanie TBP w terapii schizofrenii.

Jeśli zastanawiasz się czy terapia byłaby pomocna w tym z czym akurat się zmagasz, skontaktuj się ze mną. Porozmawiajmy. Możemy umówić się na jednorazową konsultację. Możemy zastosować   indywidualną terapię poznawczo-behawioralnej do Twoich problemów. Podczas rozmowy telefonicznej oraz na sesji wstępnej przeanalizujemy sytuację i podejmiemy decyzję czy rozpocząć terapię.

Opłata: 150 zł za każdą sesję indywidualną (50 min).


Spotkanie psychoedukacyjne

Psychoedukacja jest ważnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej, ale może być prowadzona także niezależnie od terapii. Jeśli poszukujecie przede wszystkim informacji, które lepiej pomogą zrozumieć aktualną sytuację własną lub rodzinną, spotkajmy się na spotkaniu psychoedukacyjnym, które nie ma charakteru terapeutycznego. Na tych spotkaniach będę starała się przekazać rzetelną i przydatną wiedzę m.in. na temat potrzeb, emocji, czy też kryzysów życiowych, faz życia rodzinnego, a także z zakresu psychologii rozwoju dziecka, czy też praw rządzących zachowaniem (i wychowaniem). Spotkania psychoedukacyjne mogą być bardzo przydatne, jeśli u któregoś z członków rodziny zdiagnozowano zaburzenia psychiczne bądź chorobę psychosomatyczną.  Często wystarczy tylko jedno spotkanie psychoedukacyjne, aby lepiej zrozumieć nową sytuację, wprowadzić pewne zmiany i dostrzec poprawę jakości życia rodzinnego.

Opłata: 150zł za spotkanie psychoedukacyjne.