Nazywam się Magdalena Skuza-Singh.

 

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

 

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram rodziny w stawianiu czoła problemom i kryzysom, oraz w rozwijaniu dobrych relacji.

 

Oto jak to robię:

 

W swojej pracy stosuję terapię poznawczo-behawioralną (TPB), która została stworzona jako metoda pracy indywidualnej, ale okazała się bardzo skutecznym sposobem prowadzenia terapii rodzinnej.

Indywidualna terapia dla osób dorosłych odbywa się zawsze w oparciu o dokładną diagnozę sytuacji problemowej i przebiega według wspólnie uzgodnionego planu, w którym wyraźnie sformułowane są cele terapii.

Terapia dzieci oraz terapia rodzinna w moim gabinecie  to wspólna praca: dzieci i rodziców oraz moja. Współpracujemy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania problemów, których doświadcza rodzina. Także pracujemy w oparciu o diagnozę problemu oraz wspólnie uzgodniony plan, na bieżąco obserwując postępy terapii. Chociaż czasem może wydawać się, że problem dotyczy tylko dziecka, zawsze pracujemy razem: dzieci, rodzice i terapeuta. Dlaczego? Ponieważ, z badań naukowych wynika, że  terapia w której uczestniczą rodzice, zwiększa skuteczność leczenia problemów zdiagnozowanych u dzieci. Co więcej, zaangażowanie członków rodziny w terapię, ich wspólne wysiłki we wprowadzanie zmian i rozwijanie nowych umiejętności, sprawiają, że rodzina staje się lepiej przygotowana do stawiania czoła kolejnym życiowym wyzwaniom i samodzielnego rozwiązywania problemów przyszłości.

Terapię młodzieży prowadzę najczęściej w formie zbliżonej do terapii indywidualnej dla osób dorosłych, jednak często obejmuję ona także udział rodziców w pojedynczych sesjach lub w pewnych etapach terapii - jeśli jest to ważne i wskazane dla skuteczności terapii, i jeśli wszystkie strony wyrażą na to zgodę.

 

W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa i Kodeksu terapeuty poznawczo-behawioralnego, oraz poddaję się regularnej superwizji.

Zarówno w indywidualnej terapii dorosłych, jak i w terapii dzieci, młodzieży i rodzin, staram się jak najczęściej stosować metody oparte na dowodach, to znaczy takie, których skuteczność została potwierdzona klinicznie i są one rekomendowane do leczenia danego zaburzenia czy problemu emocjonalnego.

 


 Moje wykształcenie i kwalifikacje

 

 Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach Psychologia oraz Socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

 

a także czteroletnie studia podyplomowe: Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 

Ukończyłam także m.in. szkolenia:

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń u osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie,

Specjalistyczne szkolenia z mediacji  w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Szkolenia i warsztaty z Terapii Dialektyczno-Behawioralnej prowadzone przez prof. Martina Bohusa (prowadzone w Warszawie), prof. Alana E. Fruzetti (prowdzone w Wiedniu).

Szkolenie trenera opartego na dowodach programu terapeutycznego  "Incredible Years®"  dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji, deficytami uwagi.