Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod psychoterapii. Została poddana większej liczbie kontrolowanych badań niż jakakolwiek inna metoda terapeutyczna. Choć techniki terapeutyczne  zostały opracowane na początku do pracy z indywidualnymi pacjentami, zostały one z powodzeniem zaadaptowane do pracy z parami oraz rodzinami, które zmagają się z problemami oraz stresującymi zdarzeniami życiowymi. Terapia poznawczo-behawioralna oparta jest na jasno określonych zasadach i prowadzona według planu, a jednocześnie umożliwia dużą elastyczność i dostosowanie do potrzeb każdej rodziny.

W ramach terapii, rodzina ma szansę zmienić to, co nie sprzyja dobrym i autentycznym relacjom,  usprawnić komunikację i nauczyć się lepiej rozwiązywać problemy. Jednym z podstawowych założeń tej terapii powiązaniem pomiędzy naszymi myślami, emocjami i zachowaniem. Zmiana jednego z tych elementów prowadzi do zmian w pozostałych obszarach, a zmiana u jednego z członka rodziny, wpływa na myśli, emocje i zachowania pozostałych osób w tej rodzinie. Terapeuta pomaga spojrzeć z dystansem na wszystkie te trzy elementy, ocenić je, wprowadzić zmiany, i zobaczyć jak zmieniają się pozostałe elementy i jak wpływa to na relacje rodzinne. Ważnym elementem pracy jest regulacja emocji oraz wprowadzanie wzajemnie uzgodnionych zmian w zachowaniu.

 

Więcej o metodach terapii opartych na dowodach, terapii poznawczo-behawioralnej, przekonaniach kluczowych, schematach i systemach rodzinnych:

 

POCZYTAJ NA BLOGU